Tag

snapshot

Kepada Esa

Gusti, hamba mau tanyakenapa langit pucat birus’dangkan jingga buat awan bersemuGusti, hamba mau tanyaadakah alam Kau cipta dengan batass’perti umur hamba yang kian terbatasGusti, hamba bersimpuhdi hadapan alam nan eloks’moga...